+381 (0)62 282 306 - opšte informacije, +381 (0)62 282 593 - individualni treninzi

Vežbe korektivnog karaktera

Podaci o fizičkim i funkcionalnim sposobnostima mlađe, kao i starije populacije, u uslovima života gde smo sve manje fizički aktivni, ukazuju na njihovo permanentno opadanje. Istraživanja takođe pokazuju da je sve veći broj dece sa poremećenim statusom lokomotornog aparata, koji se uglavnom ogleda u narušenom statusu kičmenog stuba i stopala.

Po prirodi stvari, osobe (naročito deca) koje su fizički neaktivne, imaju prekomernu telesnu težinu i loše navike u držanju, nalaze se pod povećanim rizikom za dobijanje nekog od oblika telesnog deformiteta. Deformiteti mogu da se jave i u pubertetu, koji predstavlja vrlo osetljiv period kada insuficijentna muskulatura ne pruža adekvatnu potporu naglom rastu dece.

beforeafter

20151114_151846-1

Detaljnom analizom držanja tela dolazi se do precizne detekcije trenutnog statusa i eventualnog posturalnog poremećaja. Na ovaj način odabiramo put delovanja koji može biti preventivnog karaktera, ili korektivnog u slučaju već postojećeg deformiteta (lokalizovanog na kičmenom stubu, stopalu, ili zglobu kolena). Vežbama koje sprovodimo u okviru našeg studija ostvaruje se izuzetan lokalni uticaj na normalne funkcije zglobova i efikasno postiže jačanje mišićnog tkiva, koje je kao najplastičnije u organizmu veoma podložno promenama pod uticajem treninga.

Cilj našeg rada je prirodnim procesima dovesti organizam u zdravo stanje.